Col·laboracions

La filosofia d’El Canal es basa en el treball en xarxa. Per això, el centre estableix col·laboracions puntuals amb altres entitats, organitzacions i associacions del territori per tal de crear sinergies dins del col·lectiu d’arts escèniques gironí i català. L’objectiu és fer d’El Canal un punt de trobada i d’encreuament entre diverses metodologies, perspectives, coneixements i capacitats dins del món escènic local per tal de sumar i construir una xarxa comunitària que es retroalimenti.

L’intercanvi d’idees i el treball col·laboratiu és el que mou a El Canal a fer col·laboracions ocasionals amb escoles de formació, festivals de la zona o organitzacions d’actes benèfics, entre d’altres. L’actitud de treball que defensa El Canal és bidireccional i dialogant amb el seu entorn i la resta d’organitzacions vinculades amb les arts escèniques. Per això, els recursos dels quals disposa El Canal estan a l’abast d’aquelles entitats que necessitin un espai i una infraestructura sota la qual acollir el seu projecte.

Un equipament de:

Amb la col·laboració de:

Projectes associats:

Localització

Plaça de can Patrac, 1
17190 Salt, Girona

Indicacions a Google Maps

Mitjans