Comunitat

El Canal s’associa amb altres projectes per oferir un espai a l’exhibició i donar suport a la creació, impulsar la descoberta de nous talents emergents i complementar l’oferta formativa de la ciutat.

L’intercanvi d’idees i el treball en xarxa és el que mou a El Canal a fer col·laboracions ocasionals amb escoles de formació, festivals i organitzacions de la zona i altres projectes escènics.

Un equipament de:

Amb la col·laboració de:

Projectes associats:

Localització

Plaça de can Patrac, 1
17190 Salt, Girona

Indicacions a Google Maps

Mitjans