El projecte

El Canal és un Centre de Creació d’Arts Escèniques especialitzat en les arts vives i amb una mirada centrada en la comunitat d’artistes vinculats a la vida cultural gironina i saltenca.

Situat a La Factoria Cultural Coma Cros de Salt, el centre es posa al servei de la comunitat professional i escènica local i global per acollir tota classe de formes artístiques, disciplines creatives, pràctiques experiencials i processos experimentals.

El Canal vol ser un espai d’intercanvi entre professionals i artistes i un lloc de trobada per a la multiplicitat de perfils artístics i de disciplines del món escènic, posant una atenció especial a la dramatúrgia i al circ.

Sempre des d’una consciència social local, el centre es mou pel treball en xarxa amb altres entitats del sector i del territori i aspira a convertir-se en un equipament de referència del nord de Catalunya i del sud d’Europa.

Què fem?

Com a centre de creació especialitzat en les arts vives, El Canal busca fomentar i impulsar les arts escèniques a nivell professional i comunitari. El projecte es construeix en base a tres eixos centrals: el foment de la creació i de la producció escènica local, el suport a la formació artística i la creació d’una comunitat escènica integrada i dialogant amb la realitat demogràfica de Salt.

Pensant en el sector professional, El Canal posa a la seva disposició convocatòries per a  coproduccions, beques i residències. També acull produccions i coproduccions i dona suport a la creació escènica mitjançant un acompanyament artístic i posant a disposició del col·lectiu escènic els seus equipaments, el seu equip tècnic i els seus espais per tal que la comunitat d’artistes pugui crear, desenvolupar o polir les seves creacions.

El Canal també programa activitats com assajos oberts, exhibicions, conferències i trobades organitzades per les companyies residents i tallers de formació que complementen l’oferta de la ciutat. Aquestes activitats busquen fomentar la reflexió al voltant de les arts escèniques i crear un espai on compartir coneixements i experiències, teixir vincles i estimular la cooperació i el diàleg en l’àmbit de les arts vives.

Valors d’El Canal

Sostenibilitat

Des del fet artístic, es busca poder despertar mirades del món i pràctiques creatives sostenibles. La voluntat final és abraçar el potencial creatiu de la sostenibilitat per descobrir i acompanyar noves maneres d’actuar, de pensar i de crear.

Interseccionalitat

S’aposta per una mirada interseccional, centrada en la comunitat d’artistes vinculada a la vida cultural gironina i a la riquesa demogràfica saltenca. L’objectiu és integrar les diferents disciplines i perfils escènics tot fomentant la diversitat, el diàleg i la interacció amb l’entorn multicultural de la ciutat.

Translocalitat

Tenint en el punt de mira ser un centre de referència pel món de les arts escèniques, el projecte adopta una doble mirada, de dins cap enfora i de fora cap endins. Es pretén fer d’El Canal un espai d’acollida de les pràctiques escèniques internacionals i alhora un lloc des d’on projectar l’activitat local cap a l’estranger.

Drets culturals

El Canal vetlla pels drets culturals i per la participació de la ciutadania en el món cultural i escènic, per fer la cultura accessible a la comunitat i assequible i assumible per al sector professional. El centre busca promoure la igualtat i la no discriminació entre les minories i els col·lectius més vulnerables, tot afavorint una participació oberta i inclusiva en les arts escèniques.

Visió

El Canal té quatre punts de mira centrals:

En primer lloc, el centre vol ser un espai de promoció, d’acolliment i d’acompanyament a la creació i a la producció professional en arts escèniques de les comarques gironines i del país. El Canal busca estimular la creació i la producció teatral, oferir noves produccions escèniques de qualitat i donar suport a la comunitat professional.

En segon lloc, la seva aspiració és esdevenir un equipament públic de referència a Salt, Girona i Catalunya en la creació i la producció escèniques. Per això, El Canal posa els seus recursos tècnics i econòmics a disposició dels col·lectius creadors i de les companyies per al desenvolupament de projectes de qualitat i competitius en el mercat escènic.

En tercer lloc, el centre també s’implica de manera activa en l’oferta formativa d’arts escèniques de la ciutat, complementant l’oferta ja existent amb noves propostes i fent una especial atenció a la dramatúrgia i al circ.

Finalment, El Canal també vol ser un espai d’exhibició de les produccions, coproduccions i residències tècniques que es desenvolupen en el mateix centre. 

Es pretén dur a terme tots aquests objectius sempre respectant la diversitat de les arts en viu, amb una mirada interseccional i amb una implicació territorial i alhora una consciència internacional i sostenible.

Aquí us podeu descarregar el pla de gestió d’El Canal:

Un equipament de:

Amb la col·laboració de:

Projectes associats:

Localització

Plaça de can Patrac, 1
17190 Salt, Girona

Indicacions a Google Maps

Mitjans