Convocatòries

El Centre de Creació d’Arts Escèniques El Canal compta amb convocatòries de residències artístiques anuals. Aquestes convocatòries s’adrecen a artistes, companyies i col·lectius nacionals i internacionals amb implementació al territori gironí i estan obertes a tot tipus de formes i disciplines, de processos experimentals i pràctiques relacionades amb les arts escèniques.

Programa de Companyies Residents

Aquest programa està dirigit a artistes i col·lectius d’àmbit local, nacional i internacional que presentin projectes d’arts vives en fase de producció. Ofereix a les companyies residents la coproducció per al desenvolupament del projecte, l’acolliment en residència artística als espais d’El Canal, així com un acompanyament tècnic.

Programa Espais de Creació

El Canal ofereix estades breus pensades per a usos concrets: trobades inicials, residències tècniques o residències per dur a terme adaptacions de peces ja estrenades, entre d’altres. Aquest programa no està dotat amb una participació econòmica, però sí que ofereix suport logístic i d’espai i un acompanyament tècnic.

Programa de recerca, desenvolupament i innovació

Programa obert a propostes de l’àmbit de la recerca, el desenvolupament i la innovació escènica. Es valoraran projectes que tinguin a veure amb repensar formats, llenguatges escènics i noves tecnologies aplicades a les arts en viu des d’una perspectiva pràctica. El programa compta amb dotació econòmica per un únic projecte guanyador.

Programa Suport a la Producció

 

Complementàriament a les convocatòries, El Canal compta amb aquest altre programa que, a partir del criteri artístic de l’equip del centre, aposta per projectes escènics que puguin ser considerats d’interès.

L’equip d’El Canal participa en esdeveniments escènics nacionals i internacionals i té establertes complicitats amb els centres de creació de Catalunya, així com amb els festivals i els mercats estratègics del territori. Aquesta realitat permet al centre tenir un ampli coneixement de les iniciatives de l’escena nacional. Amb aquest coneixement a l’horitzó, si es dona el cas i els recursos ho permeten, l’equipament pot donar suport a nous projectes un cop resoltes les convocatòries anuals a través d’aquest programa.

Un equipament de:

Amb la col·laboració de:

Projectes associats:

Localització

Plaça de can Patrac, 1
17190 Salt, Girona

Indicacions a Google Maps

Mitjans